Hersteller

Carculate biedt de hersteller een compleet dossiersysteem. Compleet omdat het totale proces van schademelding tot nazorg gefaciliteerd wordt. Alles conform de hoogste standaard in de markt. Inkoop, facturatie en planning wordt allemaal verwerkt in een centraal platform.

Hoe te implementeren

Stappenplan

In kaart brengen

Samen met u brengen we de bestaande en gewenste processen in kaart.

Voorstel

We maken een overzichtelijk voorstel.

Implementeren

We implementeren het nieuwe proces op basis van heldere afspraken.

Support

We bieden na een persoonlijke demonstratie doorlopende support.

Euro-motive - Carculate - Systeem

Het platform

Samen met herstellers, opdrachtgevers en leveranciers wordt Carculate doorontwikkeld. Hierdoor wordt een gebruiksvriendelijk platform geleverd dat toekomstgericht is en voldoet aan de wensen en eisen van alle betrokken partijen.

Complete oplossing van schademelding tot facturatie
Direct bestellen bij de gewenste leverancier
Alles conform de hoogste standaarden in de markt
Naast glasherstel ook gebruikt voor carrosserieschadeherstel