Brancheorganisatie

Brancheorganisaties dragen zorg voor het borgen van de kwaliteit van de reparatie- en administratieve processen die daarmee gepaard gaan. Dit doen zij door het hanteren en bewaken van een branchnormering autoglasherstel.

Euro-motive - Brancheorganisatie

De basis

Autoglasherstel

Carculate is de basis voor een efficiente, effectieve en transparante bedrijfsvoering en helpt om te kunnen voldoen aan de branchenormering.

Euro-motive - Brancheorganisatie

Certificeren

Op basis van de normering kunnen bedrijven en ketens zich laten certificeren waarmee de kwaliteit voor alle betrokken partijen wordt geborgd. Carculate levert een belangrijke bijdrage aan dit proces.

Procesondersteuning

Naast een geaccepteerd calculatiesysteem biedt Carculate een volledige procesondersteuning. 

De ondernemers worden op een standaard wijze ondersteund, van schademelding tot declaratie. Verder wordt er informatie aangeboden die helpt de kennis op het juiste niveau te houden.

Het proces is volledig reproduceerbaar en daarmee wordt een periodieke audit een routineklus.