INLOGGEN :

CARculate
banner

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen=>

 

Onze strategie

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omvat een breed spectrum aan onderwerpen; wij concentreren ons vooral op die gebieden die rechtstreeks met onze kernactiviteiten als een ASP dienstverlener te maken hebben.

 

De volgende gebieden zijn binnen EURO-motive gedefinieerd tbv haar MVO-beleid:

 

 • Onderhoud en uitbouw van een stabiele, betrouwbare en financieel gezonde organisatie
  Eerste eis als het gaat om de continuïteit van de dienstverlening richting opdrachtgevers en continuïteit van de werkomgeving voor de medewerkers.
  Dit gebeurt door een toekomstgerichte visie bij bv productontwikkeling, periodieke scholing van medewerkers en het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden.
  Wat betreft de bedrijfscultuur aangaande betrouwbaarheid en integriteit: wij stellen hoge eisen aan onszelf, welke zijn neergelegd in een gedragscode.

 

 • Duidelijke en transparante visie op de maatschappelijke positie van de organisatie in relatie tot haar opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers, partners en overige partijen in haar sociale omgeving
  In de praktijk zien we dat terug bij bv.
  • de voortdurende afweging van -soms tegenstrijdige- belangen van verschillende partijen
  • de zorgplicht van de organisatie voor haar medewerkers en de wijze waarop medewerkers participeren in de organisatie
   Medewerkers worden niet beoordeeld op hun sexe, culturele afkomst, religie of huidskleur maar op de talenten die ze ter beschikking stellen aan de organisatie. Diversiteit nodigt de medewerker nadrukkelijk uit om zijn of haar talenten vanuit authenticiteit en betrokkenheid in de organisatie te ontplooien. 
  • sponsoring van lokale activiteiten en organisaties
  • het optreden als stagebedrijf voor 'leer/werk' projecten voor jongeren

 

 • Duurzame uitvoering van de bedrijfsvoering met een zo laag mogelijke ecologische impact
  Er wordt gewerkt met energiebesparende maatregelen (verlichting, airco) en energiezuinige apparatuur (printen).
  Mobiliteit wordt teruggedrongen door te kiezen voor een flexibile werkregeling: op afstand werken en vergaderen. Onder relaties wordt teleconferencing nadrukkelijk gepropageerd

 

De hierboven beschreven strategie beschrijft de situatie met de kennis en ervaring van vandaag. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een maatschappij die voortdurende verandert betekent voor EURO-motive ook een voortdurende herijking van het begrip MVO.

 Print deze pagina

EURO-motive B.V.

Herman Kuijkstraat 58

4191 AL Geldermalsen

 

Post:

Postbus 93

4190 CB Geldermalsen

The Netherlands

 

Tel    : +31 (0)345 581227
Fax : +31 (0)345 581225
Email : info @ euro-motive.nl