Onze strategie

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omvat een breed spectrum aan onderwerpen; wij concentreren ons vooral op die gebieden die rechtstreeks met onze kernactiviteiten als een ASP dienstverlener te maken hebben.

 

De volgende gebieden zijn binnen EURO-motive gedefinieerd tbv haar MVO-beleid:

 

 

 

 

De hierboven beschreven strategie beschrijft de situatie met de kennis en ervaring van vandaag. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een maatschappij die voortdurende verandert betekent voor EURO-motive ook een voortdurende herijking van het begrip MVO.