CARculate: een nieuw platform ten behoeve van alle spelers in de autoglas-branche!

 

Autoglasspecialisten, verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen, autoglasleveranciers en brancheorganisaties, het CARculate platform heeft voor elke partij specifieke functionaliteit. Het systeem ondersteunt ondermeer de polisdekkingscontrole, ruitvervangingscalculaties en declaratieverwerking.

 CARculate COMPONENTEN
Het platform bestaat uit een aantal componenten:

 

 


CARculate DOELGROEPEN
CARculate biedt al haar gebruikers onder voorwaarden toegang tot (delen van) een kennisdatabase waarin oa. informatie mbt. ruiten, ruitpakketten, montagerichtlijnen en adviesprijzen aanwezig is.

Voor de Autoglasspecialist

zijn er modules tbv de werkplaats, calculatie, facturatie en  debiteurenopvolging. Beschikbaar zijn rapportages en analyses vanuit  verschillende invalshoeken. Uniek aan het concept van CARculate is de optie: "calculate only" , waarbij de hersteller alleen gebruik maakt  van de calculatiemodule en de verdere administratieve afhandeling door  de hersteller zelf wordt geregeld.

Voordelen voor de autoglasspecialist zijn ondermeer:
- de standaard calculaties voor autoglasherstel leveren snel en eenvoudig een correcte calculatie

- de standaard calculatie wordt door de steeds meer verzekeringsmaatschappijen gehanteerd als referentiecalculatie

- het gebruik van CARculate levert soms een HALVERING van het  aan  de berijder door te belasten EIGEN RISICO;  Klik hier voor meer informatie

In de praktijk
Download hier de presentatie: "CARculate voor de autoglasspecialist"

Voor de Verzekeringsmaatschappij,  Gevolmachtigde en Leasemaatschappij

zijn er hulpmiddelen om  ingezonden  declaraties te ontvangen, te beoordelen en te archiveren, waaronder:
- de "calculatie verificatie", waarbij  ingezonden calculaties worden vergeleken (handmatig of automatisch) met de referentiecalculatie uit  de kennisdatabase en declaraties die  van de norm afwijken, in een handomdraai beschikbaar maakt   
- de "polisdekkings  verificatie", die de mogelijkheid geeft ingezonden dossiers direct op dekking te controleren

- de electronische aanlevering, waarbij de maatschappij een declaratie ontvangt  in een door de maatschappij gewenst digitaal formaat (bv een pdf bij een  mail, een electronisch bericht)

-  de hersteller rating en ranking, waarmee het mogelijk wordt herstellers in eigen groepen in te delen en procedures daarop af te stemmen.

 

Voordelen voor de maatschappij zijn ondermeer

 

In de praktijk
Download hier de presentatie: "CARculate voor de verzekeringsmaatschappij"

 

Voor overige partijen

die zich opwerpen als regulerend orgaan in deze branche zijn er  in CARculate opties om hun werkzaamheden te ondersteunen. Beheer van  brancherichtlijnen, garantiecertificaten,  montagerichtlijnen, etc. kan  gedaan worden door een externe partij.

INTERNATIONAAL
CARculate is ontworpen voor de Europese markt. Het systeem ondersteunt
meerdere talen, meerdere valuta en verschillende BTW regimes.


Voor PRIJSINFORMATIE klikt u hier 

Meer...

Volg de ontwikkelingen op de pagina  Nieuws en bekijk de lijst van Gebruikers